Kirkeskat

Alle voksne katolikker er forpligtede til at betale kirkeskat. Hvor man ligesom i sin familie bidrager til fællesskabet, skal alle katolikker bidrage til vores fælles katolske familie, hvor vi betaler til fælleskassen (bispedømmet er én økonomi), idet ca. 60% sendes tilbage til sognene (de lokale kasser). Alle skal betale mindst 1% af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst ses på skattevæsenets årsopgørelse.

Flere har i den senere tid tilmeldt sig kirkeskat. Tak for det!
Vær dermed med til også at støtte de små menigheder, der trues af lukning på grund af en anstrengt økonomi.

Du kan tilmelde dig kirkeskatteordningen – se nedenstående.


Yderligere information om kirkeskat kan læses her:

Støt kirkerne

Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte Helene Herndal på tlf. 33 55 60 43 eller hh@katolsk.dk.


Det er meget nemt at tilmelde sig kirkeskatteordningen. Det kan gøres ved at udfylde følgende formular som så afleveres til sognepræsten eller sendes til

Den Katolske Kirke
Ansgarstiftelsen
Gl. Kongevej l5A
1610 København V

Formular til kirkeskatteordning

Formularen kan også udfyldes online her:

Online tilmelding til kirkeskatteordning