Første hellige kommunion

Den første hellige kommunion fejres lørdag den 27. april 2024 kl. 10.00 og kl. 11.30 i Sct Norberts Kirke.

Alle katolske børn, der går i 3. klasse fra sommeren 2023, bedes tilmelde sig førstekommunionsundervisningen, som foregår hver 3. lørdag fra kl. 9.15 til 12.00 med kateket Anna Hoyos og sognepræst p. Gregor.
Første gang er lørdag den 30. september 2023.

Derudover vil der være en førstekommunionslejr på Øm.

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat.

Tilmeldingsblanketten findes i sogneblad nr. 2 juni 2023.