Firmelse ( Konfirmation )

Firmelse 2024 finder sted lørdag den 11. maj 2024 kl. 16

Alle katolske elever, der går i 7. klasse fra sommeren 2023 og alle ældre elever (eller voksne), der endnu ikke er blevet firmet, bedes tilmelde sig forberedelsen, som begynder søndag den 8. oktober efter højmessen kl. 10.

Katekesen vil foregå på udvalgte datoer (mest om søndagen).

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat

Tilmeldingsblanket findes i sogneblad nr. 2 juni 2023.