Første hellige kommunion

Forældre til børn, der i det nye skoleår går i 3. klasse, og som ønsker, at deres børn skal forberede sig til deres første hellige kommunion, bedes tilmelde barnet til den forberedende undervisning, som starter i oktober – se sognebladet for tilmeldingsblanket.

Der er undervisning to gange om måneden – se tiderne på kirkens kalender. Undervisningen foregår lørdage fra kl. 9.30 i præstegården og afsluttes med messe kl. 11.30.

2021:  9/10  –  30/10  –  20/11  –  11/12

2022:  8/1  –  4-6/2 Øm  –  26/2  –  19/3  –  9/4  –  23/4

–    1. hellige kommunion lørdag den 30. april 2022

Kateketer: Anna Hoyos, Birgitte Balsløv og pastor Gregor Pahl

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat.