Førstekommunion

Søndag den 23. april 2017

Forældre til børn, der i det nye skoleår går i 3. klasse, og som ønsker, at deres børn skal forberede sig til deres første hellige kommunion, bedes tilmelde barnet til den forberedende undervisning, som starter i oktober – se sognebladet for tilmeldingsblanket –

Som noget nyt vil der være undervisning to gange om måneder. Da det er færre timer end før, er det vigtigt, at børnene møder op til undervisningen, der foregår lørdage fra kl. 10.00 til 11.30 i præstegården og afsluttes med messe kl. 11.30.

Sæt allerede kryds i kalenderen ved følgende lørdage:

2016: 01-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 03/12/ 10-12/
2017: 07-01/ 21-01/ 04-02/ 18/02/ 04-03/ 18-03/ 01-04/ 22-04

Kateketer: Hanne Wegener og Lene Juhler

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat.