Første hellige kommunion

Den første hellige kommunion fejres lørdag den 29. april 2023 kl. 10.00 i Sct Norberts Kirke.

Alle katolske børn, der går i 3. klasse fra sommeren 2022, bedes tilmelde sig førstekommunionsundervisningen, som foregår om lørdagen fra kl. 9.30 til 12.00 med kateket Anna Hoyos og sognepræst p. Gregor på følgende datoer:

2022:  8/10  –  29/10  –  19/11  –  10/12

2023:  7/1  –  28/1  –  25/2  –  18/3  –  1/4  –  22/4

Derudover vil der være en førstekommunionslejr på Øm, som forventes at finde sted 4.-6. 2. 2023.

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat.

Tilmeldingsblanketten findes i sogneblad nr. 2 juni 2022.