Første hellige kommunion

Den 3. maj 2020

Forældre til børn, der i det nye skoleår går i 3. klasse, og som ønsker, at deres børn skal forberede sig til deres første hellige kommunion, bedes tilmelde barnet til den forberedende undervisning, som starter i oktober – se sognebladet for tilmeldingsblanket.

Der er undervisning to gange om måneder – se tiderne på kirkens kalender. Undervisningen foregår lørdage fra kl. 10.00 til 11.30 i præstegården og afsluttes med messe kl. 11.30.

Kateketer:
Maria Meng, Anna Hoyos og Jan Ophoff

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat.