Firmelse ( Konfirmation )

Lørdag den 10. april 2021 kl. 15.30 blev 27 unge firmet af biskop Czeslaw Kozon.

Næste gang vi har firmelse i Sct. Norberts Kirke er i 2023.

Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret 2022-2023 går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende undervisning, som starter i oktober 2022.
Undervisning foregår 2022-23 lørdage kl.10 i præstegården og afsluttes med messe i kirken kl.11.30.

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat

Pastor Jan Ophoff