Firmelse ( Konfirmation )

Lørdag den 10. april 2021 kl. 15.30

Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret 2020-2021 går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende undervisning, som starter i oktober.
Undervisning foregår lørdage kl.10 i præstegården og afsluttes med messe i kirken kl.11.30.

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat

Pastor Jan Ophoff