Firmelse ( Konfirmation )

Lørdag den 6. maj 2017 kl. 16

Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret 2016-2017 går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende undervisning, som starter i oktober. – Se tilmeldingsblanket side 9 i sognebladet for september.
Undervisning foregår lørdage kl.10 i præstegården og afsluttes med messe i kirken kl.11.30. Sæt kryds ved følgende undervisningsdatoer:

2016: 01-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 03/12/ 10-12/
2017: 07-01/ 21-01/ 04-02/ 18/02/ 04-03/ 18-03/ 01-04/ 22-04

Underviser: Pastor Jan Ophoff og Peter Skriver
Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat

Pastor Jan Ophoff