Firmelse ( Konfirmation )

Firmelse Store Bededag, fredag den 5. maj 2023 kl. 16 i Sct. Norberts Kirke

Alle katolske elever, der går i 7. klasse fra sommeren 2022 og alle ældre elever (eller voksne), der endnu ikke er blevet firmet, bedes tilmelde sig forberedelsen, som begynder med et informationsmøde søndag den 9. oktober 2022 kl. efter messen kl. 11-12.

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det ikke er tilfældet, se Kirkeskat

Tilmeldingsblanket findes i sogneblad nr. 2 juni 2022.