Menighedsråd

Sankt Norberts Kirkes menighedsråd

Stephan Hoyos (formand)
Tenna Mikkelsen (næstformand)
Birgitte Balsløv (sekretær)
Magdalena Szelag-Dall
Benedicte Knudsen
Peer Aarestrup

Suppleant: Marianne Kofmann

Mødedatoer i 2023:  19/1  –  21/2  –  14/3  –  18/4  –  23/5  –  27/6