Menighedsråd

Sankt Norberts Kirkes menighedsråd

Stephan Hoyos (formand)
Tenna Mikkelsen (næstformand)
Birgitte Balsløv (sekretær)
Magdalena Szelag-Dall
Benedicte Knudsen
Peer Aarestrup

Suppleant: Marianne Kofmann

Mødedatoer i 2022:  18/8  –  15/9  –  27/10  –  22/11