Menighedsråd

Sankt Norberts Kirkes menighedsråd

Tenna Mikkelsen (formand)
Steen Balsløv (næstformand)
Marianne Kofman
Magdalena Szelag-Dall
Benedicte Knudsen
Peer Aarestrup

Suppleanter: Marianne Kofmann og Lone Warncke