Menighedsråd

Sankt Norberts Kirkes menighedsråd

Celia Klausen (formand)
Tenna Mikkelsen (næstformand)
Benedicte Reifling
Magdalena Szelag-Dall
Jozef Kosak
Anna Petersen